โปรโมชั่น

เราควรทำความสะอาด เมื่อไหร่

วงจรชีวิตของตัวไรฝุ่น จะเป็นตัวโตเต็มวัยใช้เวลา 30 วัน สังเกตง่ายๆว่าเรากวาด ถู บ้านทุกวัน ก็ยังมีฝุ่น เพราะว่าตัวไรฝุ่นนั้น 1 วันตัวเมียจะวางไข่ 3-4 ครั้ง เพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีควรทำความสะอาดผ้าม่าน ที่นอน พรม ทุกๆ 3 เดือน หรือ อย่างน้อยทุก 6 เดือนค่ะ

28 เมษายน 2565

ผู้ชม 2511 ครั้ง

Engine by shopup.com