โปรโมชั่น

มาตรการ ความปลอดภัยโควิค-19

- Dcleanse ให้พนักงานทุกคนตรวจ ATK แบบโพรงจมูกอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง
- Dcleanse จัดหาให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนดระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- ก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต้องเช็คอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคน
- ก่อนเข้าทำงานทุกครั้งทางบริษัทจะตรวจสอบและสอบถามอาการเบื้องต้นของพนักงานทุกคน ถ้ามีอาการ ไอ เจ็บคอ เป็นไข้ ให้กลับทันที และดำเนินการตามมาตรการต่อไป
- ในวันเข้าไปบริการลูกค้าจะให้ตรวจก่อนเข้าไปให้บริการทางเราก็ยินดีนะคะ เพียงแค่แจ้งทางเราล่วงหน้าก่อนค่ะ
ทั้งนี้ Dcleanse เล็งเห็นสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ

28 เมษายน 2565

ผู้ชม 3198 ครั้ง

Engine by shopup.com